Raul D. Arellano

FIGURATIVE

HOME
BIO
FIGURATIVE
SCREAM
KARERA
THE VISITOR
TRIBULATIONS
DULO NG PANAHON
Guest book

Ang sining ay nagmumula sa tahanan ng lahi, buhay at panahon ng isang tao. Ito ay isang pag-aalay sa walang hangganang batas ng pagbabago. Kung ang pagdaloy ng katapatan nito ay hahadlangan ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng paghuhukay sa libingan ng ating nakaraan, gulo at kalituhan ang iyong pinagyayaman.~ Raul Deodato Arellano 12/16/2016

Raul Deodato Arellano.jpg
CROUCHING, oil on canvas

Raul Deodat Arellano.jpg
BATHER, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
THE BATHER, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
MAHAL, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
ENIGMA OF THE MAN WITH A PIPE, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
THE COUPLE, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
EMANCIPATION, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
SABUNGEROS, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
THE MUSICIAN, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
PAN WRESTLING WITH INVIDIA (study), oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
COUPLE WITH A ROOSTER, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
PACIFICA, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
PERSONAGES BY THE LAKE, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
EXODUS, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
MOTHER AND CHILD, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
THE FAMILY, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
BATHERS, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
FISHERMAN'S HEAD, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
THE VENDOR, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
YOUNG COUPLE RELAXING, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
NAILS, oil on canvas

painted in oil by raul d. arellano
Man At The Window, oil on canvas

Home

(Artworks Copyright 2018 by Raul D. Arellano Unauthorized Reproduction Prohibited)