Raul D. Arellano

FIGURATIVE

HOME
BIO
FIGURATIVE
SCREAM
KARERA
THE VISITOR
TRIBULATIONS
THE FISHERMAN'S HEAD
GUEST BOOK

Ang sining ay nagmumula sa tahanan ng lahi, buhay at panahon ng isang tao. Ito ay isang pag-aalay sa walang hangganang batas ng pagbabago. Kung ang pagdaloy ng katapatan nito ay hahadlangan ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng paghuhukay sa libingan ng ating nakaraan, gulo at kalituhan ang iyong pinagyayaman.~ Raul Deodato Arellano 12/16/2016

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
CROUCHING FIGURE, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
MAHAL, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
THE COUPLE, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
EMANCIPATION, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
THE MUSICIAN, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
COUPLE WITH A ROOSTER, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
MOTHER AND CHILD, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
BATHERS, oil on canvas

Painted in oil by Raul Deodato Arellano
MINOTAUR, oil on canvas,

Home

(Artworks Copyright 2020 by Raul D. Arellano Unauthorized Reproduction Prohibited)